ISO

MSO servis spol. s r.o.

vydává svou

Politiku

integrovaného systému řízení kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce.

   Cílem společnosti jsou aktivity vycházející z požadavků zákazníků a směřující k jejich spokojenosti. Proto trvalý rozvoj a zavádění nových technologií je pro nás procesem neustálého zvyšování efektivnosti v oblastech kvality, ochrany životního prostředí a péče o pracovníky, jejich bezpečnost a ochranu zdraví při provádění našich činností.

Při plnění zakázek, ke kterým se organizace zaváže, uplatňujeme následující zásady vedoucí:

- k řešení problémů kvality, životního prostředí a bezpečnosti pracovníků a pracovního prostředí již ve fázi investičního záměru prostřednictvím otevřené komunikace se všemi dotčenými stranami a tak minimalizovat negativní dopady na všechny činnosti organizace,
-  přesnou analýzou problémů, využíváním nových technologií a postupů ke zvyšování kvality výstupů
- ke snižování pracovních rizik v oblasti bezpečnosti práce, včasnou identifikací rizik předcházet vzniku úrazů a poškození zdraví. Toho dosahujeme odborným růstem pracovníků, finančními zdroji, vytvářením pracovních podmínek pro bezpečnou práci a důsledným uplatňováním požadavků na ochranné pracovní prostředky.
- k ochraně životního prostředí – minimalizací negativních dopadů z činností a produktů, především snižováním množství odpadů – provádět jejich třídění za účelem druhotného využití a snižováním produkce emisí.
- k rozvoji osobnosti všech pracovníků prostřednictvím systému vzdělávání, komunikace a informační otevřenosti. U vedoucích pracovníků formou celoživotního vzdělávání v oblasti nových technologií zvyšovat kvalitu produktu, snižovat dopady na životní prostředí a na bezpečnost a zdraví pracovníků.

Při realizaci všech činností organizace respektujeme a plníme zájmy našich zákazníků, partnerů, orgánů státní správy a jiné požadavky, zákonné právní požadavky České republiky a Evropského společenství.

Ing. Luděk Šebesta
jednatel společnosti

V Kyjově dne 3.11.2014

Politika QEB

Bezpečnost práce

EMS

QMS

Prodej bytů
Nabízíme k prodeji byty v bytovém domu ve Strážovicích. Pouze 3 Km od Kyjova, velmi klidné místo s bezproblémovým parkováním. Byty o výměře 67 m2 v konfiguraci 2+kk jsou nabízeny do osobního vlastnictví. K bytu patří příslušenství v podobě balkonu, sklepní kóje, podílu na společných částech domu, parkovací místo u domu. Byty jsou vybaveny samostatným měřením všech energií, náklady na energie jsou díky výborným tepelně izolačním charakteristikám minimální.
Je možné zakoupit byt bez dokončených podlah, obkladů a vše dokončit dle představ majitele bytu. Jsou zde i byty připravené k okamžitému nastěhování.
V případě zájmu je možný před koupí dohodnout pronájem.
Info na telefonu 777 740 111
Kde nás najdete?
Svatoborská 591/87
697 01 Kyjov
okres Hodonín
kraj Jihomoravský

Kontaktní adresa