Na Watenvi předány ocenění za vodohospodářské stavby roku 2009

Na slavnostním galavečeru WATENVI byla předána ocenění vítězům soutěže „Vodohospodářská stavba roku 2009“.
Jejími vyhlašovateli jsou Svaz vodního hospodářství a Sdružení oboru vodovodů a kanalizací České republiky a garanty přijali ministři zemědělství a životního prostředí. Soutěž byla vypsána se záměrem seznámit odbornou i širokou veřejnost s úrovní vodohospodářských projektů realizovaných v České republice od ledna od prosince roku 2009.

Stavby byly hodnoceny ve dvou kategoriích:
Kategorie I – stavby pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod a Kategorie II. – stavby sloužící k umělému vzdouvání, zadržování a usměrňování povrchových vod, ochraně před škodlivými účinky vod a úpravě vodních poměrů. V obou těchto kategoriích byly stavby rozděleny do podkategorií podle výše investic – tedy pod 50 milionů korun a nad 50 milionů korun.

Společnost MSO Servis, s.r.o. získala v kategorii I – stavby pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod druhé místo.

2. Investice pod 50 mil. Kč
Strážnice-rekonstrukce a intenzifikace ČOV a Petrov-odkanalizování obce
Investor: Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
Projektant: DUIS, s r.o.
Zhotovitel: MSO servis spol. s r.o. Kyjov a SWIETELSKY stavební s.r.o
Zájmové území, které patří do odkanalizované oblastiČOV Strážnice je tvořeno dvěma samostatnými lokalitami: městem Strážnice a obcí Petrov. Recipientem odpadních vod z ČOV Strážnice je plavební a závlahový Baťův kanál. Projekt v celkové bylo možno realizovat díky dotačním prostředkům z OPŽP a SFŽP.
Byla provedena kompletní rekonstrukce a intenzifikace ČOV v období od dubna 2008 do května 2009 za plného provozu stávající ČOV, bez povolených výluk ve vypouštění odpadních vod. Rozsah stavebních prací byl následující: Rekonstrukce mechanické části ČOV z důvodu nedostatečné hydraulické kapacity, rekonstrukce biologické části ČOV z důvodu nutnosti odstranění nutrietů, rekonstrukce kalového hospodářství z důvodu plánovaného rozvoje lokality a rekonstrukce ostatních objektů ČOV.
Realizace stavby ČOV je přínosem ke zlepšení kvality povrchových a podzemních vod v dílčím povodí řeky Moravy, které je chráněno jako oblast přirozené akumulace vod – CHOPAV – kvartér řeky Moravy. V řešeném povodí se nachází i chráněné území – CHKO Bílé Karpaty a Přírodní park Strážnické Pomoraví. Přestože stavba byla realizována ve složitých geologických podmínkách, byla čerpána jen minimální výše finanční rezervy a náklady celého díla dosáhly 6 440 914,60 eur (bez DPH).

Odkaz na informace na serveru Vodárenství

Odkaz na záznam ze slavnostního předání cenProdej bytů
Nabízíme k prodeji byty v bytovém domu ve Strážovicích. Pouze 3 Km od Kyjova, velmi klidné místo s bezproblémovým parkováním. Byty o výměře 67 m2 v konfiguraci 2+kk jsou nabízeny do osobního vlastnictví. K bytu patří příslušenství v podobě balkonu, sklepní kóje, podílu na společných částech domu, parkovací místo u domu. Byty jsou vybaveny samostatným měřením všech energií, náklady na energie jsou díky výborným tepelně izolačním charakteristikám minimální.
Je možné zakoupit byt bez dokončených podlah, obkladů a vše dokončit dle představ majitele bytu. Jsou zde i byty připravené k okamžitému nastěhování.
V případě zájmu je možný před koupí dohodnout pronájem.
Info na telefonu 777 740 111
Kde nás najdete?
Svatoborská 591/87
697 01 Kyjov
okres Hodonín
kraj Jihomoravský

Kontaktní adresa