Na Watenvi předány ocenění za vodohospodářské stavby roku 2009

Na slavnostním galavečeru WATENVI byla předána ocenění vítězům soutěže „Vodohospodářská stavba roku 2009“.
Jejími vyhlašovateli jsou Svaz vodního hospodářství a Sdružení oboru vodovodů a kanalizací České republiky a garanty přijali ministři zemědělství a životního prostředí. Soutěž byla vypsána se záměrem seznámit odbornou i širokou veřejnost s úrovní vodohospodářských projektů realizovaných v České republice od ledna od prosince roku 2009.

Stavby byly hodnoceny ve dvou kategoriích:
Kategorie I – stavby pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod a Kategorie II. – stavby sloužící k umělému vzdouvání, zadržování a usměrňování povrchových vod, ochraně před škodlivými účinky vod a úpravě vodních poměrů. V obou těchto kategoriích byly stavby rozděleny do podkategorií podle výše investic – tedy pod 50 milionů korun a nad 50 milionů korun.

Společnost MSO Servis, s.r.o. získala v kategorii I – stavby pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod druhé místo.

2. Investice pod 50 mil. Kč
Strážnice-rekonstrukce a intenzifikace ČOV a Petrov-odkanalizování obce
Investor: Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
Projektant: DUIS, s r.o.
Zhotovitel: MSO servis spol. s r.o. Kyjov a SWIETELSKY stavební s.r.o
Zájmové území, které patří do odkanalizované oblastiČOV Strážnice je tvořeno dvěma samostatnými lokalitami: městem Strážnice a obcí Petrov. Recipientem odpadních vod z ČOV Strážnice je plavební a závlahový Baťův kanál. Projekt v celkové bylo možno realizovat díky dotačním prostředkům z OPŽP a SFŽP.
Byla provedena kompletní rekonstrukce a intenzifikace ČOV v období od dubna 2008 do května 2009 za plného provozu stávající ČOV, bez povolených výluk ve vypouštění odpadních vod. Rozsah stavebních prací byl následující: Rekonstrukce mechanické části ČOV z důvodu nedostatečné hydraulické kapacity, rekonstrukce biologické části ČOV z důvodu nutnosti odstranění nutrietů, rekonstrukce kalového hospodářství z důvodu plánovaného rozvoje lokality a rekonstrukce ostatních objektů ČOV.
Realizace stavby ČOV je přínosem ke zlepšení kvality povrchových a podzemních vod v dílčím povodí řeky Moravy, které je chráněno jako oblast přirozené akumulace vod – CHOPAV – kvartér řeky Moravy. V řešeném povodí se nachází i chráněné území – CHKO Bílé Karpaty a Přírodní park Strážnické Pomoraví. Přestože stavba byla realizována ve složitých geologických podmínkách, byla čerpána jen minimální výše finanční rezervy a náklady celého díla dosáhly 6 440 914,60 eur (bez DPH).

Odkaz na informace na serveru Vodárenství

Odkaz na záznam ze slavnostního předání cenVolná pracovní místa
Volná pracovní místa pro stavební profese

Hledáme STAVBYVEDOUCÍ a MISTRY stavební výroby pro stavby převážně v Jihomoravském kraji.

Požadujeme :
Chuť se učit novým věcem a aktivní přístup
Středoškolské nebo VŠ vzdělání stavebního směru
Časovou flexibilitu, cílevědomost a týmového ducha
Loajalitu, spolehlivost a pečlivost
Řidičský průkaz sk. ‘B’

Nabízíme :
Jistotu stabilní a finančně dobře ohodnocené práce
Další prémie v závislosti na výsledcích
Uplatnění v stabilní firmě
Zajímavou a motivující práci
Osobní rozvoj
Pravidelná školení
Služební automobil
Mobilní telefon, notebook

Kontakt: 777740756 Pavel Přikryl, e-mail: pavel.prikryl@msos.cz
Volná pracovní místa pro stavební profese

V rámci rozšiřování našich pracovních aktivit nabízíme volná pracovní místa ve stavebních profesích. V případě zájmu nás prosím kontaktujte zasláním strukturovaného životopisu na email: strestikova@msos.cz případně telefonicky 777 740 173.
Naše společnost je zapojena do programu vzdělávání zaměstnanců viz odkaz.

logo-opz-barevne.jpg


Kde nás najdete?
Svatoborská 591/87
697 01 Kyjov
okres Hodonín
kraj Jihomoravský

Kontaktní adresa