ISO

MSO servis spol. s r.o.

vydává svou

Politiku

integrovaného systému řízení kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce.

   Cílem společnosti jsou aktivity vycházející z požadavků zákazníků a směřující k jejich spokojenosti. Proto trvalý rozvoj a zavádění nových technologií je pro nás procesem neustálého zvyšování efektivnosti v oblastech kvality, ochrany životního prostředí a péče o pracovníky, jejich bezpečnost a ochranu zdraví při provádění našich činností.

Při plnění zakázek, ke kterým se organizace zaváže, uplatňujeme následující zásady vedoucí:

- k řešení problémů kvality, životního prostředí a bezpečnosti pracovníků a pracovního prostředí již ve fázi investičního záměru prostřednictvím otevřené komunikace se všemi dotčenými stranami a tak minimalizovat negativní dopady na všechny činnosti organizace,
-  přesnou analýzou problémů, využíváním nových technologií a postupů ke zvyšování kvality výstupů
- ke snižování pracovních rizik v oblasti bezpečnosti práce, včasnou identifikací rizik předcházet vzniku úrazů a poškození zdraví. Toho dosahujeme odborným růstem pracovníků, finančními zdroji, vytvářením pracovních podmínek pro bezpečnou práci a důsledným uplatňováním požadavků na ochranné pracovní prostředky.
- k ochraně životního prostředí – minimalizací negativních dopadů z činností a produktů, především snižováním množství odpadů – provádět jejich třídění za účelem druhotného využití a snižováním produkce emisí.
- k rozvoji osobnosti všech pracovníků prostřednictvím systému vzdělávání, komunikace a informační otevřenosti. U vedoucích pracovníků formou celoživotního vzdělávání v oblasti nových technologií zvyšovat kvalitu produktu, snižovat dopady na životní prostředí a na bezpečnost a zdraví pracovníků.

Při realizaci všech činností organizace respektujeme a plníme zájmy našich zákazníků, partnerů, orgánů státní správy a jiné požadavky, zákonné právní požadavky České republiky a Evropského společenství.

Ing. Luděk Šebesta
jednatel společnosti

V Kyjově dne 3.11.2014

Politika QEB

CERTIFIKÁT ISO 9001

CERTIFIKÁT ISO 14001


Volná pracovní místa
Hledáme zajímavého kandidáta/ku na pozici účetní.

Pozice je již obsazna. Děkujeme za zájem.Volná pracovní místa pro stavební profese

V rámci rozšiřování našich pracovních aktivit nabízíme volná pracovní místa ve stavebních profesích. V případě zájmu nás prosím kontaktujte zasláním strukturovaného životopisu na email: strestikova@msos.cz případně telefonicky 777 740 173.
Naše společnost je zapojena do programu vzdělávání zaměstnanců viz odkaz.

logo-opz-barevne.jpg


Kde nás najdete?
Svatoborská 591/87
697 01 Kyjov
okres Hodonín
kraj Jihomoravský

Kontaktní adresa